REVIEW SÁCH HAY

Chú ý: Hiện tại hệ thống thanh toán thẻ cào đang bảo trì nên hệ thống sẽ không thể giao hàng tự động ngay sau khi thanh toán, nhưng bạn vẫn có thể mua sản phẩm như bình thường, BQT sẽ check thủ công. Trong thời gian bảo trì, bạn chỉ có thể thanh toán bằng thẻ cào Viettel. Sau khi nhập mã thẻ cào nếu báo lỗi, bạn có thể liên hệ BQT hoặc chờ trong vòng chậm nhất 24 giờ, sản phẩm sẽ được gửi thủ công cho bạn (sau khi đã check mã thẻ cào hợp lệ). Trong thời gian chờ nhận sản phẩm, vui lòng không sử dụng mã thẻ cào đã nhập. Bỏ qua