Dự án Kiếm tiền Online với Sách học tập (sachhoctap.com) dành cho tất cả mọi người, bất kỳ ai cũng có cơ hội tạo thêm nhiều nguồn thu nhập mới, với tất cả những gì mình có, những gì mình biết, hãy tận dụng mọi thứ để tạo ra giá trị cho người khác và mang lại thu nhập cho bản thân.

Chủ trương xây dựng kênh giá trị bền vững giữa người có chia sẻ cho người cần, và mang về giá trị tương ứng, không để bỏ phí tài nguyên học tập, đội ngũ BQT Sách học tập (sachhoctap.com) tâm huyết xây dựng chương trình kiếm tiền bền vững dành cho tất cả mọi người.


Chương trình kiếm tiền online 1: Cộng tác viên sách học tập

Trở thành cộng tác viên với sách học tập và hưởng 25% hoa hồng từ  doanh số bán hàng. Chi tiết xem tại đây: Cộng tác viên với sách học tập – Bấm xem


Chương trình kiếm tiền online 2: Trở thành cổ đông (vendor) của sách học tập

Trở thành vendor của sách học tập hoàn toàn miễn phí và hưởng 50% lợi nhuận từ doanh số bán hàng. Chi tiết xem tại đây: Hợp tác với sách học tập – Bấm xem