Thơ tình: Nếu…

posted in: Thơ Văn | 0

Nếu như mình gặp nhau sớm hơn… Nỗi cô đơn sẽ không còn nhiều nữa… Thay vào đó sẽ là thương…là nhớ… Là buổi tan ca có anh chở em về Sẽ có một người ngồi im lặng lắng nghe. … Continued