Phân tích định lượng với hàm và thông số trong R
Phân tích định lượng với hàm và thông số trong R

Với dung lượng dữ liệu khổng lồ trong thời đại internet ngày nay thì sự ra đời của nhiều phần mềm thống kê là tất yếu, như Minitab, SPSS, StatCacl, SAS, và Stata. Trong đó, sự ra đời mang tính … Continued

100,000  Sold By:ngochien1990
Tải về Ngay