10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học

10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học


10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học
Tài liệu gồm hướng dẫn giải các dạng toán:
1. Phương pháp bảo toàn khối
2. Phương pháp bảo toàn mol nguyên tô
3. Phương pháp tăng hoặc giảm khối lượng
4. Phương pháp sử dụng sơ đồ đường chéo.
5. Phương pháp bảo toàn mol Electron
6. Phương pháp sử dụng các giá trị trung bình.
7. Phương pháp quy đổi
8. Phương pháp giải bằng phương trình ION
9. Phương pháp bảo toàn điện tích
10. Phương pháp tự chọn lượng chất
Cảm ơn Megabook đã biên tập và chia sẻ tài liệu
Chúc các bạn học tập thi tốt.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Giải Hóa học 12 Chương 1 Bài 2: Lipit

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *