57 bài toán VD – VDC hàm số mũ – logarit có lời giải chi tiết

57 bài toán VD – VDC hàm số mũ – logarit có lời giải chi tiết


57 bài toán mức độ vận dụng và vận dụng cao về chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit trong chương trình Giải tích 12 chương 2, các bài toán đều ở dạng trắc nghiệm được trích dẫn từ các đề thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm học 2018 – 2019, có đáp án và lời giải chi tiết từng câu.

Tài liệu được tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương cùng tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Diễn Đàn Giáo Viên Toán.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *