7 Chuyên Đề Đạo Hàm (Có lời giải chi tiết)

7 Chuyên Đề Đạo Hàm (Có lời giải chi tiết)


7 Chuyên Đề Đạo Hàm (Có lời giải chi tiết)
Cùng chia sẻ với các em học sinh tài liệu hướng dẫn giải các dạng bài tập về Đạo Hàm.
Chuyên đề 1. Tìm số gia.
Chuyên đề 2. Tính đạo hàm.
Chuyên đề 3. Tính đạo hàm của hàm số tại x0.
Chuyên đề 4. Đạo hàm của hàm lượng giác.
Chuyên đề 5. Đạo hàm hàm kép – điều kiện tồn tại đạo hàm.
Chuyên đề 6. Giải phương trình – bất phương trình liên quan đến đạo hàm.
Chuyên đề 7. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị.
Chúc các bạn học tập tốt.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Giải Toán 11 chương 5 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *