Áp dụng bất đẳng thức tích phân giải các bài toán tích phân nâng cao

Áp dụng bất đẳng thức tích phân giải các bài toán tích phân nâng cao


Tài liệu gồm 9 trang do tác giả Phạm Minh Tuấn biên soạn hướng dẫn áp dụng bất đẳng thức tích phân để giải một số bài toán tích phân nâng cao, đây là một dạng toán khó, được “khơi mào” bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo kể từ lúc công bố đề tham khảo môn Toán 2018.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *