Bài Tập AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN  – Hóa học 12

Bài Tập AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN  – Hóa học 12


Bài Tập AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN  – Hóa học 12
Tài liệu giúp giúp ta ôn lại phần kiến thức AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN ở Hóa học 12
Tài liệu gồm:
– Phần lý thuyết
– Hướng dẫn giải các dạng bài tập
– Các bài tập trắc nghiểm có đáp án
Cảm ởn thầy Nguyễn Văn Phương đãn chia sẻ.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Giải Hóa học 12 Chương 5 Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *