Bài Tập AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN  – Hóa học 12

Bài Tập AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN  – Hóa học 12


Bài Tập AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN  – Hóa học 12
Tài liệu giúp giúp ta ôn lại phần kiến thức AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN ở Hóa học 12
Tài liệu gồm:
– Phần lý thuyết
– Hướng dẫn giải các dạng bài tập
– Các bài tập trắc nghiểm có đáp án
Cảm ởn thầy Nguyễn Văn Phương đãn chia sẻ.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa học lớp 10 – 11 – 12 Phần Hóa học Vô Cơ

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *