Bộ 2150 câu trắc nghiệm Giải Tích 12 có đáp án

Bộ 2150 câu trắc nghiệm Giải Tích 12 có đáp án


Bộ 2150 câu trắc nghiệm Giải Tích 12 có đáp án
Bộ 2150 câu trắc nghiệm Giải Tích 12 tổng hợp một cách chi tiết các dạng câu hỏi hay gặp trong các đề kiểm tra, các đề thi THPT Quốc Gia, giúp các bạn học sinh rèn luyện ôn tập, và giúp các thầy cô giáo lấy làm tài liệu tham khảo để bôi dưỡng cho các học sinh của mình.
Chúc các bạn học tập thi tốt.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Giải Toán 12 Ôn tập Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *