Chương Vật lý Hạt Nhân – Vật lý 12

Chương Vật lý Hạt Nhân – Vật lý 12


Chương Vật lý Hạt Nhân – Vật lý 12
Tài liệu gồm:
– Phần tóm tắt Lý thuyết về Hạt Nhân
– Hướng dẫn giải các bài toán về Hạt Nhân
– Các câu hỏi trắc nghiệm về Hạt Nhân có đáp án.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu : PDF


Đọc thêm  435 câu trắc nghiệm Vật lý 12 (có đáp án)

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *