Chương Vật lý Hạt Nhân – Vật lý 12

Chương Vật lý Hạt Nhân – Vật lý 12


Chương Vật lý Hạt Nhân – Vật lý 12
Tài liệu gồm:
– Phần tóm tắt Lý thuyết về Hạt Nhân
– Hướng dẫn giải các bài toán về Hạt Nhân
– Các câu hỏi trắc nghiệm về Hạt Nhân có đáp án.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu : PDF


Đọc thêm  Tài liệu 20 chủ đề Vật lý 12 (lý thuyết + bài tập có đáp án) – Ôn thi THPT

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *