Chuyên Đề 1: Ứng Dụng Của Đạo Hàm – Toán 12

Chuyên Đề 1: Ứng Dụng Của Đạo Hàm – Toán 12


Chuyên Đề 1: Ứng Dụng Của Đạo Hàm – Toán 12
Cùng chia sẻ với các em học sinh khối THPT tài liệu hướng dẫn giải các bài Toán trắc nghiệm Toán 12.
Với các dạng toán này có thể sẻ xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia.
Với Chuyên Đề 1: Ứng Dụng Của Đạo Hàm gồm các dạng toán sau:
– Sự động biến, nghịc biến của Hàm số
– Cực trị của Hàm số
– Giá trị lớn Nhất, Giá trị nhỏ Nhất của Hàm số
– Đường tiệm cận
– Đồ thị của Hàm số
– Bài toán tương giao của đồ thị Hàm số
– Tiếp tuyến của độ thị Hàm số
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download : Here


Đọc thêm  Giải Hình học 12 Câu hỏi trắc nghiệm Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *