Chuyên đề Ancol – Phenol – Hóa học 11

Chuyên đề Ancol – Phenol – Hóa học 11


Chuyên đề Ancol – Phenol – Hóa học 11
Tài liệu chuyên đề về Ancol – Phenol trong Hóa học 11.
Tài liệu giúp ôn lại phần kiến thức lý thuyết và hướng dẫn giải các dạng bài toán về Ancol – Phenol.
Hy vọng với tài liệu này giúp các em học tập tốt và ôn lại kiến thức chuận bị cho kỳ thi THPT.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu : PDF


Đọc thêm  Giải Hóa học 11 Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *