Chuyên đề Nguyên Hàm – Tích Phân và Ứng Dụng

Chuyên đề Nguyên Hàm – Tích Phân và Ứng Dụng


Chuyên đề Nguyên Hàm – Tích Phân và Ứng Dụng
Tài liệu gồm 321 trang bao gồm các chủ đề sau:
Chủ đề 1. Nguyên hàm
Chủ đề 2. Tích Phân
Chủ đề 3. Ứng dụng của Tích Phân Bố cục của các chủ đề gồm các phần sau:
1. Kiến thức cơ bản cần nắm
2. Các dạng toán và phương pháp giải (kèm theo các bài toán minh họa)
3. Thủ thuật Casio giải nhanh
4. Bài tập trắc nghiệm rèn luyện (có lời giải chi tiết)
Cảm ơn bạn Bùi Trần Duy Tuấn đã biên soạn và chia sẻ.
Chúc các bạn học tập thi tốt.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Giải Toán 12 Ôn tập Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *