Công thức giải nhanh môn Toán 12

Công thức giải nhanh môn Toán 12


Công thức giải nhanh môn Toán 12
Sau đây cùng gửi đến các bạn tài liệu tóm tắt lại các công thức về:
– Công thức tính nhanh về Thể tích khối chóp
– Xác định Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
– Diện tích mặt cầu – thể tích khối cầu
– Mặt nón – khối nón
– Mặt trụ và khối trụ
– Diện tích mặt tròn xoay – thể tích khối tròn xoay
– Tóm tắt lý thuyết và giải nhanh Toán 12
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download : Here


Đọc thêm  Tóm tắt lý thuyết và giải nhanh Toán 12

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *