Đề thi HSG Toán 9 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Thái Bình

Đề thi HSG Toán 9 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Thái Bình


Đề thi HSG Toán 9 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Thái Bình
Hôm nay cùng gửi đến các thầy cô cùng các em học sinh đề thi học sinh giỏi Toán 9 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Thái Bình.
Có lời giải chi tiết.

Download đề thi: PDF


Đọc thêm  Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *