Đề thi KSCL Lớp 12 môn Toán 2020 Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi KSCL Lớp 12 môn Toán 2020 Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi KSCL Lớp 12 môn Toán 2020 Sở GD&ĐT Hà Nội – Lần 3

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi KSCL Lớp 12 môn Toán 2020 Sở GD&ĐT Hà Nội – Lần 3
Đề thi được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan, đề gồm 50 câu hỏi, thời gian học sinh làm bài là 90 phút
Đề thi có đáp án
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi KSCL môn Toán lớp 12 năm học 2019 – 2020 Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán sở GD&ĐT Cao Bằng

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *