Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo


Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2
Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút
Đề thi có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết
Chúc các bạn học tập và thi tốt.Gợi ý đáp án đề thi minh họa kỳ thi THPT QG 2020 – Lần 2

Môn thi: Tiếng Anh

1. A 2. C 3. A 4. A 5. A
6. C 7. C 8. B 9. A 10. B
11. C 12. B 13. D 14. A 15. C
16. C 17. A 18. D 19. B 20. B
21. A 22. A 23. C 24. C 25. A
26. C 27. D 28. A 29. D 30. B
31. D 32. B 33. A 34. A 35. C
36. A 37. A 38. D 39. A 40. A
41. A 42. C 43. A 44. D 45. B
46. D 47. C 48. D 49. D 50. A

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Lần 1


Đọc thêm  Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hải Phòng

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *