Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2019 môn Tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2019 môn Tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo


Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2019 môn Tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh khối 12, Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 môn Tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Đề thi có đáp án
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Gợi ý đáp án đề thi tham khảo kỳ thi THPT QG 2019
Môn thi: Tiếng Anh

1. A 2. C 3. D 4. C 5. C
6. C 7. A 8. B 9. A 10. A
11. C 12. B 13. A 14. D 15. B
16. B 17. D 18. D 19. C 20. B
21. C 22. A 23. A 24. A 25. D
26. B 27. D 28. D 29. B 30. C
31. D 32. C 33. C 34. C 35. B
36. B 37. B 38. D 39. A 40. B
41. A 42. C 43. B 44. B 45. B
46. A 47. B 48. A 49. C 50. B

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo


Đọc thêm  Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2020 – 2021 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *