Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2020 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2020 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo


Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2020 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh khối 12, Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2020 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2
Đề thi có 04 trang, với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài 50 phút
Đề thi có đáp án
Chúc các bạn học tập và thi tốt.Gợi ý đáp án đề thi tham khảo kỳ thi THPT QG 2020 – Lần 2

Môn thi: Địa lí

41 – D 42 – B 43 – B 44 – D 45 – C 46 – A
47 – A 48 – A 49 – C 50 – A 51 – B 52 – D
53 – A 54 – A 55 – B 56 – A 57 – A 58 – D
59 – A 60 – A 61 – D 62 – D 63 – A 64 – D
65 – C 66 – D 67 – B 68 – C 69 – A 70 – D
71 – B 72 – A 73 – B 74 – D 75 – A 76 – B
77 – C 78 – A 79 – B 80 – D

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2020 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo


Đọc thêm  Tổng hợp 30 đề thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm học 2019 – 2020

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *