Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Lạng Sơn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Lạng Sơn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Lạng Sơn

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Gia Lai
Đề thi gồm 01 trang, được biên soạn theo hình thức tự luận với 5 bài toán, thời gian làm bài 150 phút
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn toán năm 2020 – 2021 Phòng GD&ĐT Lộc Bình – Lạng Sơn
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2020 – 2021 Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *