Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Định

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Định

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Định

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Định
Kỳ thi được diễn ra vào ngày 11/06/2021. Đề thi được biên soạn theo hình thức tự luận với 5 bài toán, thí sinh có 120 phút để làm bài
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bình Định
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Khánh Hòa
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bình Định

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *