Full tài liệu Hóa học 12

Full tài liệu Hóa học 12


Full tài liệu Hóa học 12
Cùng chia sẻ với các em học sinh lớp 12 bộ tài liệu đầy đủ Hóa học lớp 12.
Trong mỗi chương gồm có lý thuyết, hướng dẫn giải các bài tập liên quan và các dạng bài tập làm thử.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.
Tài liệu gồm:
CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT
CHƯƠNG 2. CACBOHIDRA
CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN
CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các em học sinh trong việc học tập và ôn thi THPT Quốc Gia.

Download tài liệu : PDF


Đọc thêm  Giải Hóa học 12 Chương 3 Bài 10: Amino Axit

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *