Giải Toán 9 Bài 1: Căn bậc hai

Giải Toán 9 Bài 1: Căn bậc hai


Giải Toán 9 Bài 1: Căn bậc hai
Lý thuyết và lời giải các bài tập về Căn bậc hai (Phần 1).
Kiến thức Căn bậc hai là kiến thức nền tảng của chương trình đại số lớp 9, cung cấp cho các em cách để khai căn.

Download tài liệu : PDF


Đọc thêm  Giải Hình học 9 Chương 4 Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published.