Hướng dẫn giải đề thi thư THPT Quốc Gia năm 2020 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT

Hướng dẫn giải đề thi thư THPT Quốc Gia năm 2020 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT


Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2
Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút
Đề thi có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Gợi ý đáp án: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2

41. A

42. B

43. A

44. A

45. A

46. D

47. C

48. C

49. A

50. A

51. C

52. A

53. C

54. A

55. C

56. D

57. A

58. C

59. B

60. C

61. C

62. D

63. A

64. A

65. B

66. A

67. A

68. D

69. A

70. B

71. A

72. B

73. A

74. A

75. B

76. B

77. B

78. C

79. B

80. A

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa học của Sở GD&ĐT – Đề số 7


Đọc thêm  Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên môn toán năm 2020 – 2021 Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *