Lý thuyết và Bài tập Amin – Amino Axit – Peptit – Protein Hóa học 12 có lời giải chi tiết

Lý thuyết và Bài tập Amin – Amino Axit – Peptit – Protein Hóa học 12 có lời giải chi tiết


Tài liệu Lý thuyết và Bài tập Amin – Amino Axit – Peptit – Protein Giải chi tiết
Tác giả: Lưu Sỹ Hiệp
Số điện thoại: 01223823691

Nhóm Admin cảm ơn thầy đã chia sẻ cuốn tài liệu hóa học chương 3 – bài tập Amin hoàn toàn miễn phí này tới các em học sinh.

Ngoài ra nhóm Admin cũng đăng tải rất nhiều tài liệu liên quan đến chương này. Nếu có nhu cầu các em có thể xem thêm cuốn tài liệu Chuyên đề Peptit Hay và Khó – Bài tập áp dụng Nâng cao của nhóm Bookgol rất hay và chi tiết. Ngoài ra cũng đừng nên bỏ qua Bài tập trắc nghiệm Polime và Vật liệu Polime Có đáp án của thầy Đoàn với rất nhiều dạng toán khác nhau.

Đánh giá tài liệu Lý thuyết và Bài tập Amin – Amino Axit – Peptit – Protein có lời giải chi tiết
Một cuốn tài liệu gồm 464 trang, với kiến thức phủ khắp trang 3 chương trình hóa học 12. Ở mỗi chuyên đề Amin hoặc Amino Axit… tác giả đều có những phần lý thuyết tổng hợp. Phần này giúp các em nắm chắc kiến thức và hệ thống hóa các kiến thức cần thiết.
Nguồn bài tập là một điểm sáng trong cuốn tài liệu này. Các em sẽ thấy tài liệu có rất nhiều các bài tập trắc nghiệm Amin, Bài tập nâng cao Amino Axit và rất nhiều chuyên đề Peptit và Protein.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Giải Hóa học 12 Chương 4 Bài 13: Đại cương về Polime

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *