Ôn tập Hóa học 11- Phần hữu cơ

Ôn tập Hóa học 11- Phần hữu cơ


Ôn tập Hóa học 11- Phần hữu cơ
Cùng chia sẻ với các em khối 11, tài liệu ôn tập hệ thống kiến thức Hóa học 11 – Phần Hữu cơ.
Tài liệu giúp hướng dẫn giải các dạng bài tập về Hóa học hữu cơ 11.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liêu: Here


Đọc thêm  Giải Hóa học 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *