Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Giải Bài Tập Toán lớp 8 Cơ Bản
PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 2
CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Hướng dẫn giải

a) Ta có tổng diện tích các hình chữ nhật nhỏ sẽ bằng diện tích hành a nên :

9x + 9x + 2,9 = S = 144 <=> 18x + 18 = 144 <=> 18x = 144 – 18 (= 126)

<=> x = 7 (m)

b) S là tổng diện tích của một hình chữ nhật có một cạnh là x (m) và cạnh kia là 6m và tam giác vuôn có một cạnh góc vuông là 5m, cạnh góc vuông kia là 6m ta có :

6x + (5.6) : 2 = 75 <=> 6x + 15 = 75 <=> 6x = 75 – 15 <=> x = 10 (m).

c) Ta có tổng diện tích của các hình chữ nhật nhỏ sẽ bằng diện tích hình c nên

4.6 + 12 = S = 168

<=> 12x = 24 = 168 <=> 12x = 168 – 24 (=144) <=> x = 12 (m).

20. Đố. Trung bảo Nghĩa hãy nghĩ ở trong đầu một số tự nhiên tuỳ ý, sau đó Nghĩa thêm 5 vào số ấy, nhân tổng nhận được với 2, được bao nhiêu đem trừ đi 10, tiếp tục nhân hiệu tìm được với 3 rồi cộng thêm 66, cuối cùng chia kết quả cho 6. Chẳng hạn, nếu Nghĩa nghĩ đên số 7 thì quá trình tính toán sẽ là :

7 -> (7 + 5 = 12) -> (12 x 2 =24) -> (24 – 10 = 14) -> ( 14 x 3 =42) -> (42 + 66 = 108) -> (108 : 6).

Trung chỉ cân biết kết quả cuối cùng là số 18 là đoán ngay được số Nghĩa đã nghĩ là số nào.

Đọc thêm  Giải Toán 8 Chương 2 Bài 1: Phân thức đại số

Nghĩa thử mấy lần, Trung đều đoán đúng. Nghĩa phục tài Trung lắm. Đố em tìm ra bí quyết của Trung đấy.

Hướng dẫn giải

Gọi số mà Nghĩa nghĩ trong đầu là x (x ∈ N).

Khi đó nếu theo Trung thì Nghĩa đã cho Trung biết sô.

A = {[(x + 5).2 – 10].3 + 66} : 6 = x + 11

=> x = A – 11.

Từ đó Trung chỉ việc lấy số A (Nghĩa đã cho) trừ đi 11 là biết ngay Nghĩa đang nghĩa số nào trong đầu.

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *