Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian


Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gianTài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian
Cùng chia sẻ với các thầy cô cùng các em học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Toán THPT.
Tài liệu được sưu tầm và tổng hợp bởi nhóm tác giả Tạp Chí Và Tư Liệu Toán Học, tuyển tập các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian.
Chương 1. Phương pháp Vector.
I. Cơ sở của phương pháp vector.
II. Các bài toán ứng dụng vector.

Chương 2. Các khối tứ diện đặc biệt.
I. Khối tứ diện tổng quát.
II. Các khối tứ diện đặc biệt.

Chương 3. Cực trị hình học không gian.
I. Các kiến thức cơ bản về bất đẳng thức.
II. Phương pháp giải các bài toán cực trị.

Download tài liệu : PDF


Đọc thêm  Tuyển tập 217 bài toán đồ thị Hàm Số và bảng biến thiên có lời giải chi tiết

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *