Tài liệu chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba – Toán 9

Tài liệu chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba – Toán 9


Tài liệu chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba – Toán 9
Sau đây là tài liệu về Căn bậc hai và căn bậc ba trong Toán lớp 9. Trong tài liệu giúp ôn lại lý thuyết và hướng dẫn phương pháp tính căn bậc hai.

Chuyên đề 1: Căn bậc hai
Chuyên đề 2: Căn thức bậc hai
Chuyên đề 3: Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương
Chuyên đề 4: Biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai
Chuyên đề 5: Rút gọi biểu thức chứa căn bậc hai.
Chuyên đề 6: Căn bậc ba
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Hướng dẫn giải các dạng bài về Tiếp Tuyến và Cát Tuyến

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *