Tài liệu Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Bài tập giải chi tiết

Tài liệu Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Bài tập giải chi tiết


Tài liệu Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Bài tập giải chi tiết của tác giả Đặng Việt Đông biên soạn. Tác giả tổng hợp lại kiến thức về lượng giác, phương trình và các vấn đề liên quan kèm theo là các ví dụ bài tập để học sinh dễ dàng theo dõi và luyện tập.

Nội dung tài liệu được chia làm 3 phần chính:
Phần 1: Hàm số lượng giác
Dạng 1: Tìm tập xác định, tập giá trị, xét tính chẵn lẻ, chu kỳ của hàm số
Dạng 2: Sự biến thiên và đồ thị hàm số lượng giác
Dạng 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Phần 2: Phương trình lượng giác
Phương trình lượng giác cơ bản và phương trình bậc nhất với một hàm số lượng giác
Phương trình quy về bậc nhất với một hàm số lượng giác
Phương trình bậc hai và quy về bậc hai với một hàm số lượng giác
Phương trình đẳng cấp với sin và cosin
Phương trình đối xứng và dạng đối xứng với sin và cosin

Phần 3: Bài tập
Phương trình bậc nhất với sin và cosin
Phương trình quy về bậc nhất với sin và cosin
Phương trình lượng giác đưa về tích
Phương trình lượng giác không thường gặp

Thông tin tác giả của cuốn tài liệu Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Bài tập giải chi tiết
Tác giả: TS & BS: Th.s Đặng Việt Đông – trường THPT Nho Quan A – Ninh Bình
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Tổng hợp lý thuyết Hình học 12

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *