Tài liệu Hướng dẫn giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Toán 12

Tài liệu Hướng dẫn giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Toán 12


Hướng dẫn giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Toán 12

Các dạng toán Bảng biến thiên và Đồ thị hàm số với lời giải chi tiết. Tác giả chia tài liệu thành hai phần chính: phần một tóm tắt lại các kến thức chung nhất về đồ thị hàm số, phần hai là các dạng toán liên quan. Tài liệu rất cụ thể mạch lạc, dễ dàng cho các bạn trong quá trình ôn luyện tích lũy kiến thức.

Thông tin tác giả của cuốn tài liệu Chuyên đề Hàm Số – Tiếp tuyến của Đồ thị – Giải chi tiết
Tác giả: TS & BS: Th.s Đặng Việt Đông – trường THPT Nho Quan A – Ninh Bình

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Giải Hình học 12 Câu hỏi trắc nghiệm Chương 1: Khối Đa Diện

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *