Tài liệu Phân loại câu hỏi Chuyên đề khảo sát hàm số và Mũ – logarit

Tài liệu Phân loại câu hỏi Chuyên đề khảo sát hàm số và Mũ – logarit


Tài liệu là sự tổng hợp của hai chương đầu tiên của sách giải tích lớp 12: Hàm số và Mũ – Logarit.

Nội dung tài liệu được chia thành hai phần chính:
Khảo sát hàm số: gồm các bài tập về Đơn điệu, Cực trị, Min-max, Tiệm cận, Đồ thị – tương giao, Tiếp tuyến.
Hàm số lũy thừa – Mũ – Logarit: gồm các bài tập về Hàm số lũy thừa, Công thức Logarit, Hàm số mũ – logarit, Phương trình/ Bất phương trình mũ – logarit.

Thông tin tác giả của cuốn tài liệu Phân loại câu hỏi Chuyên đề khảo sát hàm số và Mũ – logarit
Tác giả: Nhóm TOÁN HỌC [3K] – Sài Gòn – 01666658231

Thành viên:
Thầy Hứa Lâm Phong
Thầy Ninh Công Tuấn
Thầy Định Xuân Nhân
Thầy Phạm Việt Duy Kha
Thầy Lê Minh Cường
Thầy Trần Hoàng Đăng
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Chuyên Đề 6: Mặt Nón – Trụ – Cầu – Toán 12

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *