Tóm tắt kiến thức môn Toán ôn thi THPT Quốc gia

Tóm tắt kiến thức môn Toán ôn thi THPT Quốc gia

Tóm tắt kiến thức môn Toán ôn thi THPT Quốc gia

Kì thi THPT Quốc gia đang đến gần hơn và áp lực ngày càng lớn. Nhằm giúp các bạn học sinh ôn thi tốt và tiết kiệm thời gian hơn trong giai đoạn nước rút này. Hôm nay cùng gửi đến các bạn học sinh tài liệu tóm tắt kiến thức môn Toán THPT (10 – 11 – 12)

Nội dung tài liệu bao gồm:
– Công thức lượng giác.
– Phương trình lượng giác.
– Tổ hợp – xác suất.
– Khai triển nhị thức Newton.
– Cấp số cộng – cấp số nhân.
– Giới hạn dãy số – hàm số.
– Đạo hàm.
– Khảo sát hàm số và bài toán liên quan.
– Lũy thừa – mũ và logarit.
– Nguyên hàm – tích phân.
– Số phức và các yếu tố liên quan.
– Khối đa diện và thể tích của chúng.
– Hình học giải tích trong không gian.
– Gắn tọa độ vào hình học không gian.

Download Tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân
Tài liệu ôn thi Toán THPT

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *