Từ vựng tiếng Anh 6 chương trình thí điểm PDF

Từ vựng tiếng Anh 6 chương trình thí điểm PDF

Từ vựng tiếng Anh 6 chương trình thí điểm PDFSách Từ vựng tiếng Anh 6 chương trình thí điểm
Biên soản: Lê Công Đức

Cuốn sách Từ vựng tiếng anh 6 chương trình thí điểm do Lê Công Đức biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 6 các bộ từ vựng trọng tâm theo từng đơn vị học bài.

Sách được thiết kế khoa học, cuốn hút dễ hiểu với hình ảnh minh họa rõ nét và bài tập áp dụng có chiều sâu, giúp các em học sinh vừa học vừa thực hành vừa ghi nhớ, tạo ra vốn từ vựng phong phú cho bản thân để áp dụng vào văn phong viết và giao tiếp cho các kỳ thi.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu tiếng Anh 6
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 theo từng bài

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *