Tuyển tập 171 bài toán xác suất có đáp án và lời giải chi tiết

Tuyển tập 171 bài toán xác suất có đáp án và lời giải chi tiết


Tài liệu gồm 63 trang tuyển chọn 171 bài toán trắc nghiệm xác suất có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2, các bài toán với đầy đủ 4 mức độ nhận thức: nhận biết – thông hiểu – vận dụng bậc thấp – vận dụng bậc cao, phù hợp với đại đa số đối tượng học sinh: yếu – trung bình – khá – giỏi.

Các bài toán được trích dẫn từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán, giúp các em học sinh lớp 11 học tốt và các em học sinh lớp 12 tổng ôn tập bài toán xác suất để hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Download tài liệu: PDF


Đọc thêm  Các dạng toán về Hàm ẩn liên quan đến cực trị hàm số – Toán 12

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *